• 07132350533
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره طرح

1) خانواده

2) مفاسد اخلاقی و اجتماعی

3) اعتیاد

4) بیکاری

5) حاشیه نشینی و مناطق محروم

جدول معیارهای ارزیابی و پایش اولیهردیف

عنوان آسیب اجتماعی

شاخصه های پایش اولیه طرح

1

خانواده[1]

تشکیل خانواده

تحکیم بنیان خانواده

جلوگیری از ورود آسیب به خانواده

سبک زندگی اسلامی

2

مفاسد اخلاقی و اجتماعی[2]

رذائل اخلاقی و مفاسد فردی

ناهنجاری­ها و مفاسد اجتماعی

معاصی و محرمات

تهاجم فرهنگی دشمنان

3

اعتیاد[3]

آثار و عواقب فردی و اجتماعی اعتیاد

جلوگیری از گرایش افراد
به مواد مخدر

خانواده بویژه جوانان و اعتیاد

دین و اعتیاد

4

بیکاری[4]

فرهنگ و اشتغال زایی

بیکاری و مفاسد اجتماعی

بیکاری و معضلات خانواده

جوانان و بیکاری

5

حاشیه نشینی و مناطق محروم[5]

اتباع بیگانه و حاشیه نشینی

مناطق محروم و فرهنگ دینی

معضلات فرهنگی حاشیه نشینی

فقر اقتصادی

[1] - خانواده: سقط جنین، مد و حجاب، مهریه، طلاق عاطفی، ازدواج سفید، بی بندوباری اخلاقی و عدم تعهد زوجین، فرصتها و تهدیدهای ماهواره و شبکه های مجازی، ازدواج آسان، طلاق، جمعیت و فرزند آوری، زنان سرپرست خانوار، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، روابط والدین با فرزندان، تربیت دینی فرهنگی اعضای خانواده، تجمل گرایی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و....

[2] - مفاسد اخلاقی و اجتماعی: زنان خیابانی، مزاحمین نوامیس، بدحجابی و بی حجابی، بزهکاری، مشروبات الکلی و مسکرات، رشوه، نزاعهای خیابانی و قومی قبیله ای، سرقت، تکدی گری، کارتن خوابی، همجنسگرایی، تن فروشی، کودک آزاری، دختران فراری، زنان مطلقه و....

[3] - اعتیاد: تولد دوباره (ترک اعتیاد)، تجاهر به مصرف مواد مخدر، آثار مخرب فرهنگی اجتماعی اعتیاد، کاهش سن اعتیاد در جوانان و نوجوانان، اعتیاد زنان و دختران، تهاجم فرهنگی و سودجویی در تنوع و تکثر جنس مواد مخدر و ....

[4] - بیکاری: کودکان کار، آثار ترک تحصیل در بیکاری، آثار مهاجر پذیری اتباع بیگانه در بیکاری، ارتباط بیکاری با مفاسد اخلاقی و اجتماعی، معضلات حاصله از بیکاری در خانواده، تبعات بیکاری جوانان در دامن زدن به سایر معضلات فرهنگی فردی و اجتماعی و ...

 [5] - حاشیه نشینی: عوامل فرهنگی حاشیه نشینی، ارتباط حاشیه نشینی با سایر آسیبهای اجتماعی (خانواده، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اعتیاد، بیکاری) و ...


 

  • 1 - پايش، رصد و ارزيابی تخصصی طرحهای پیشنهادی و اقدامهای فرهنگی مجموعة سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه ها، تشکلها و فعالین فرهنگی در حوزه آسیبهای اجتماعی

  • 2 - ارتقاء انگیزشی، فكری و مهارتی فعالین برتر فرهنگی مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی در استانها
  • 3 - حمايت مادی و معنوی ستادی از طرحهای پیشنهادی و اقدامات برتر گزينش شده جهت تكثیر و توسعه­ی كمی و كیفی آنها
  • 4 - تقويت انگیزة مديران استانی به منظور حمايت و هدايت طرح های پیشنهادی و اقدام های كیفی فرهنگی در موضوعات دارای اولويت عرصة فرهنگ با رویکرد آسیب های اجتماعی
  • 5- ایجاد بانک اطلاعات طرح های پیشنهادی و اقدام های فرهنگی دینی
  • 6- ارائه طرح های پیشنهادی و اقدامات فرهنگی دینی برتر به مبادی ذیربط و بالأخص شورای اجتماعی کشور (وزارت کشور)

هر سازمان فرهنگی مسلماً به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و بهینه فعالیت های خود به ويژه در محیط های پیچیده و پويای اجتماعی، نیاز مبرم به نظام ارزيابی اثربخش دارد.
عدم امتیازدهی به طرح های فرهنگی و تمییز آنها پیامدهای منفی چون هدر رفت اعتبارات، از دست دادن فرصت های مؤثر، کلیشه بودن و نهايتاً بی خاصیت بودن يك سازمان فرهنگی را به دنبال خواهد داشت كه ممكن است اين مرگ تدريجی توسط مديران حس نشود.
نبود نظام كسب بازخورد و ارزيابی اثربخش، امكان انجام اصلاحات لازم برای رشد و توسعه و بهبود فعالیت های سازمان فرهنگی را غیرممكن می سازد.

افزایش بهره وری و کیفیت طرحهای فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که با ورود به عرصه رقابت علیه تهاجم فرهنگی و گفتمانی غرب در حوزه­ی فرهنگی دینی بالأخص در حوزه ناهنجاری­ها و آسیب­های اجتماعی نسبت به برقراری رقابت درونی از طریق سنجش و ارزیابی طرحهای فرهنگی اقدام گردد و با ایجاد فضایی مناسبت در راستای ديده شدن طرح های بومی و حتی خرد، زمینه را برای افزایش انگیزه، خلاقیت، نوآوری و کارآیی در سازمان تبلیغات اسلامی در هوشمندی و مهندسی فرهنگی هموار نماید.

طرحهای پیشنهادی و اقدامهای فرهنگی استانی و شهرستانی با نگاهی ویژه به حوزه آسیبهای اجتماعی ظرف و ظرفیت بزرگ تری برای رشد و نمو می يابند و توجه به طرحهای پیشنهادی و برنامه های موفق با ايجاد رقابت تعامل و تشريك مساعی میتواند به خروجی كارآمدی برای دستگاههای فرهنگی مبدل گردد. و دستورالعمل شناسایی و پایش طرحهای پیشنهادی و اقدامات فرهنگی استان های سراسر کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی در راستای منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و راهبرد جديد رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه سازی مردمی و امر تبلیغ دين و مأموريت گام دوم انقلاب اسلامی تدوین و عرضه شده است.


© دی ماه 1399 - معاونت فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس